Akdeniz ateşi rahatsızlığı çok yaygın bir hastalık olmakla beraber genetik olarak kalıtımsal bir hastalıktır. Anne veya babanın hastalık bulunması veya taşıyıcı biri olması doğacak olan çocukta da risk faktöründe bulunduğu …