Tıpta nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve tüm bedendeki bütün sinir sistemi hastalıkları içerisine alan bir ana bilim dalı olarak bilinir. 19. yüzyılda psikiyatri ile birlikte bir bilim …